مقام و تمکین

» مقام و تمکین

مقام عبارتی است از اقامت طالب بر ادای حقوق مطلوب به شدت اجتهاد و صحت نیت وی .


تمکین عبارتی است از اقامت محققان اندر محل کمال و درجت اعلی .


پس اهل مقامات را از مقامات گذر ممکن بود و از تمکین گذر محال ، از آنچه این درجت مبتدیان است و آن قرارگاه منتهیان . از بدایت به نهایت گذر باشد . از نهایت گذشتن روی نباشد .


یکی از مشایخ گوید : التمکین رفع التلوین. تمکین رفع تلوین است . و تلوین هم از عبارات این طایفه است و مراد از آن تغییر و گشتن از حال به حال خواهند و گویند .


با سپاس

درسهایی کوتاه از عرفان صوفیانه و شرقی

محسن نامدارزاده

م.ن.صفا

آخرین مطالب این وبلاگساخت وبلاگ حرفه ایساخت وبلاگ حرفه ای رایگان
Buy Real Traffic
Buy Website Traffic Cheap
Buy website Traffic  ساخت وبلاگ رایگان