داستان شیخ و سه تار

» داستان شیخ و سه تار

حکایت شده است که مریدی مدتها بود که پرسشی در دل خویش داشت ، ولیکن مدتها بود که آن را به هیچ کس مطرح نمی کرد . مشکل مرید این بود که نمی دانست که چگونه از دنیا کاملا درگذرد و خواسته های مادیه را به کلی فراموش کند و تماما به خواسته های معنوی بپردازد .

روزی به شیخ گفت : چگونه می شود که سالک بتواند همه ی مسایل دنیاییه را به کناری بگذارد؟

شیخ گفت : چه کسی گفته است که قرار است سالک همه ی خواسته های دنیایی را به کناری گذارد؟

مرید گفت : خداوند در قرآن شریف فرمود که ما خلق نکردیم جن و انسان را مگر برای عبادت ،

شیخ سه تاری بر دیوار آویزان داشت ، آن را برداشت و سیمها را کاملا شل کرد و شروع به نواختن کرد ، بعد از دقایقی به مرید گفت : چطور است صدای سه تار؟ مرید که تا آن لحظه ملاحظه ی حال شیخ را می کرد ، به آرامی و تواضع گفت : گمان می کنم سیمها را خیلی شل کرده باشید ، برای همین صدای خوبی ندارد . شیخ لبخندی زد و ایندفعه سیم ها را تا جایی که می شد سفت کرد ، آنقدر سفت که کوچکترین مقدار دیگری اگر سفت می شدند ، سیمها پاره می گشتند . باز در آن حال شروع به نواختن ساز کرد و دقایقی ساز نواخت ، بعد رو به مرید کرد و گفت : چطور است صدای سه تار؟ مرید دوباره با کمال تواضع گفت : گمان می کنم ایندفعه جناب شیخ سیم ها را زیادی سفت کرده باشند ، از همین روی صدای خوبی ندارد .

شیخ لبخندی زد و گفت : این ساز همچون انسان است و تارهایش همچون دل ، چون دل زیادی به دنیا و مادیات سفت شود صدای خوب ندارد و چون زیادی از دنیا و مادیات شل گردد نیز صدای مطلوبی نخواهد داشت ، تنها زمانی صدای ساز به بهترین وجهی در خواهد آمد که سیمها به تعادل باشند و دل سالک نیز در امر بین دنیا و معنویت باید به تعادل باشد . و اما آنچه فرمودی از قرآن شریف ، آری انسان برای عبادت خلق شده اما بزرگترین عبادات شناخت خود و جهان پیرامون و شناخت صفات خداوند جل جلاله است ، پس لیعبدون در قرآن به معنی لیعرفون است . پس ای عزیز ، تو در مسیر سلوک خویش بدان که خلق نشده ای الا برای شناخت و در این راه حفظ تعادل بالاترین کارهاست ، باید تعادل را در همه چیز رعایت بفرمایی تا صدای دلت همچون صدای ساز کوک شده ، به درستی در آید .

مرید را از این حکایت درس مهمی حاصل شد و آن درس حفظ تعادل بود در کل شئون و اینکه هدف از خلقت انسان ، علم است و شناخت و شناخت بالاترین عبادتهاست .


با سپاس

محسن نامدارزاده

م.ن.صفا

تگ ها :   سبک زندگی
آخرین مطالب این وبلاگBuy website Traffic
Buy Website Traffic Cheap
ساخت وبلاگ حرفه ایساخت وبلاگ حرفه ای رایگان
Buy Real Traffic  ساخت وبلاگ رایگان