قسمت دوم مراقبه ی دریا

» قسمت دوم مراقبه ی دریا

دوستانی که مراقبه ی دریا را انجام نداده اند باید توجه داشته باشند که اول به مدت یک هفته باید تمرین مراقبه ی دریا را انجام دهند . البته بیشترین ثمره و نتیجه هنگامی خواهد بود که گزارش پاسخ تمرینها مداوم و مرتب به استاد راهنما داده شود تا تنظیم تمرینات بهتر انجام گیرند ولیکن از جهت اینکه گزارش دادن برای دوستان در این مجال ممکن نیست ، بنده شکل عادی ادامه ی مراقبه را ذکر می کنم که قطعا مفید خواهد بود .


شرایط عمومی مراقبه رعایت شوند

مراقبه ی دریا قسمت اول حداقل یک هفته انجام شده باشد


در این قسمت ، ما مراقبه ی دریا را کامل می کنیم . اگر دوستان از موزیک صدای دریا و مرغ دریایی استفاده می کردند باید حدود ده دقیقه صدای باران در جنگل را هم به صدای قبلی اضافه فرمایند .


مراقبه ی اخیر درست مثل مراقبه ی دریا انجام می شود با این تفاوت که بعد از قرار گرفتن در میان دریا ، به سرعت به طرف ساحل مبدا برنمیگردیم ، بلکه در وسط دریا یک جزیره که تشکیل شوه از چند خشکی کوچک و زنجیره ای و یک خشکی بزرگتر را مشاهده می کنیم ، ما به طرف جزیره حرکت می کنیم ، در مراقبه به محض اراده کردن مراقبه گر ، اراده اش عملی شده و به سمت مورد نیاز که اراده کرده سوق داده می شود .


پس از آنکه به ساحل جزیره ی مذکور رسیدیم ، باید به چند مورد دقت کنیم ، نخست اینکه جزیره پوشیده شده از انواع درختان جنگلی است پس بافت جزیره بافتی جنگلی می باشد ، دیگر اینکه در جزیره باران ریز و نرمی در حال باریدن است به طوری که مراقبه گر صدای باران بر برگهای درختان را شنیده اما خیس نمی شود چرا که درختان آنقدر شاخه هایشان در هم تنیده شده است که تا حدود بیست دقیقه از شروع باران به بعد ، باران تنها برگها را خیس کرده و از شاخه ها و تنه ها به زمین سرازیر می شود و مستقیما بر روی سر مراقبه گر نمیریزد . ( توجه داشته باشید که هرچه از مشخصات بیان می شود باید دقیقا در نظر گرفته شود چرا که هر مشخصه حکمتی را در خویش برای مراقبه گر دارد )


مراقبه گر بعد از رسیدن به جزیره ی جنگلی مذکور ، به آرامی بر روی پای خویش ایستاده و در عالم مراقبه به دنبال درختی خاص در جنگل جزیره ای قدم میزند ، درخت مذکور نشانه هایی دارد

از همه ی درختان جزیره کهنسال تر است

تنه اش از همه مرتفع تر و قطرش بیشتر است

چوب تنه رنگ تیره دارد

در مینه ی تنه تا سطح زمین شکافی وجود دارد که مراقبه گر می تواند به صورت ایستاده در آن شکاف قرار بگیرد و از خیس شدن زیر باران در امان باشد

درخت مذکور در میانه ی جزیره است


پس از اینکه مراقبه گر درخت مذکور را یافت باید جلوی آن ایستاده یا بنشیند ، مهم این است که بتواند در حالت نراقبه آن حالت را دقیقا تصور کند هرکدام از حالات ایستاده یا نشسته را که بهتر توانست تصور کند همان را انجام بفرماید . مراقبه گر حدود ده دقیقه روبروی درخت و رو به شکاف تنه ی درخت قرار می گیرد و منتظر بروز نشانه ای می شود . چه نشانه را دریافت کند و چه دریافت نکند ، پس از حدود تغریبی ده دقیقه ، باید آرام حرکت کرده به ساحل جزیره آمده دراز بکشد و خود را به دریا بسپارد و دوباره با طی کردن دریا ، به محل ابتدایی خود یعنی ساحل شنی برسد . در ساحل شنی اگرچه ظهر است و ابر هست اما بارندگی نیست ، بارندگی نه در دریا نه در ساحل شنی است بلکه تنها در جزیره ی جنگلی بارندگی وجود دارد .


پس از بازگشت به ساحل شنی نیز با تکان دادن آرام انگشتان دستها و پاها و بعدا باز کردن چشم ها از حالت مراقبه بیرون آکمده و یا بخوابد یا به کارهای خود بپردازد ولی بهتر آن است که بعد مراقبه بخوابد .


نشانه هایی که دریافت خواهد کرد همه ، نشان دهنده ی قدرتهای مراقبه گر در امور روحانی خواهند بود ولیکن شوربخانه در این مجال امکان ارتباط دوطرفه وجود ندارد و از همین روی مجبوریم تا سطح عمومی مراقبه ها را آموزش دهیم تا زمانی که اگر قسمت شد ، در ارتباطی دو طرفه بتوانیم استعدادهای مراقبه گرهای عزیز را با توجه به گزارش هایی که از تمرینها ارایه میدهند ، شکوفا کنیم به فضل حضرت دوست .


مراقبه ی کنونی از ابتدای مراقبه ی قسمت اول دریا تا رفتن به جزیره و بازگشت به ساحل ابتدایی شنی ، نهایتا بین سی الی چهل دقیقه طول خواهد کشید . قطعا دوستان نتایج شگفت آوری را خواهند دید چرا که تمرینات ما در هیچ منبعی ذکر نشده و کاملا منظم شده بر اساس علوم مختلف از روانشناسی گرفته تا علوم ماورا ، تنظیم شده اند .


با سپاس

محسن نامدارزاده

م.ن.صفا

تگ ها :   آموزش  مراقبه
آخرین مطالب این وبلاگساخت وبلاگ حرفه ایساخت وبلاگ حرفه ای رایگان
Buy Real Traffic
Buy Website Traffic Cheap
Buy website Traffic  ساخت وبلاگ رایگان